NieuwsEmmen

Online data & privacy

FoxEyePress

Zoals u misschien wel weet verwerken wij in nieuws items soms gevoelige informatie. Wij proberen u per onderdeel uit te leggen hoe wij met deze informatie om gaan.

Disclaimer

Deze pagina kan worden aangevuld/gewijzigd met relevante informatie indien de toekomst er om vraagt door bijvoorbeeld een wetsverandering of afwijkende/nieuwe item(s). Aan deze pagina kan door niemand rechten worden ontleent. We proberen alleen transparant te zijn over onze algemene werkwijzes, hier kunnen per situatie en/of item uitzonderingen in volgen die al dan niet hieronder staan gecommuniceerd. In al deze items en uitvoeringen is de redactie leidend in hun keuze om af te wijken van de algemene werkwijzes. Voor vragen kunt u met ons contact op nemen via het contact formulier.Vermissing

Bij een vermissing posten we veel privacy gevoelige informatie, hier zijn we ons wel degelijk van bewust. Zodra een vermist persoon gevonden is proberen we zo spoedig mogelijk duidelijke kenmerken waar de vermiste persoon aan te herleiden is van onze website af te halen. Het duurt soms even voordat bijvoorbeeld een foto ook daadwerkelijk van onze social media kanalen af is. In de meeste gevallen proberen we achternamen en foto’s zo spoedig mogelijk te wijzigen om deze van het internet af te halen net als andere kenmerken zoals kleding, lichaamsbouw en persoonlijke spullen waar de persoon aan te herleiden is.

Brand of ongeval

Onze redactie maakt een afweging tussen het privacy aspect en de nieuwswaarde op de foto. Wanneer de nieuwswaarde lager is dan de privacy die wij aantasten zullen we een beelditem niet plaatsen. Deze keuze wordt gemaakt door de redactie en niet door iemand anders/derde persoon. We proberen het vastleggen van slachtoffers ten aller tijde te vermijden, ook zullen we een persoon duidelijk herkenbaar als slachtoffer*(2) nooit herkenbaar*(3) online plaatsen*(1). Ruwe beelden met slachtoffers worden ook niet opgenomen in ons systeem*(1). Het blurren*(4) van kentekens is geen verplichting maar een dienst van onze redactie, we proberen zo veel mogelijk de kentekens van voertuigen te blurren*(4).

* Uitzonderingen / verduidelijkingen

Sommige situaties vagen om een uitzondering, hier geven we een aantal voorbeelden:
1. Soms kan het voor opsporing van belang zijn dat een foto wel getoond wordt. In deze gevallen telt de nieuwswaarde hoger dan de privacy en zullen we dit beeldmateriaal wel plaatsen en opnemen in ons systeem.
2. Met een “een persoon duidelijk herkenbaar als slachtoffer” als slachtoffer worden de volgende situaties bedoeld:
• Een persoon is omringt door hulpverleners en is in behandeling van deze hulpverleners en deze is te identificeren aan de punten genoemd in punt 3.
• Op de foto is duidelijk te zien dat deze persoon een slachtoffer is van het incident en deze is te identificeren aan de punten genoemd in punt 3. (de beoordeling hiervan ligt bij de redactie).
Deze situatie kan worden weggenomen met een blur*(4) op de in de punt 3 genoemde items.
3. Definitie “herkenbaar”: Een item of persoon is direct te linken aan een persoon. Dit kan via het gezicht of unieke items zijn zoals tatoeages of piercings. Lichaamsbouw van een persoon valt niet onder deze definitie. 4. Definitie “Blur” / “Blurren”: Het vervagen of verwijderen van objecten op foto’s door middel van een softwarematige aanpassing aan de foto’s.