NieuwsEmmen

Algemene Voorwaarden

FoxEyePress

De productie van deze website wordt verzorgd door de redactie van NieuwsEmmen.

Indien u de website’s van NieuwsEmmen bezoekt heeft u kennis genomen van onze algemene voorwaarden en gaat u hier automatisch mee akkoord. NieuwsEmmen mag stilzwijgend de algemene voorwaarden aan passen. Neem daarom met regelmaat kennis van deze algemene voorwaarden.

Ongeoorloofd gebruik beeldmateriaal

Op al de getoonde beelden op de website van NieuwsEmmen zit copyright, de copyright rechten van deze beelden liggen bij de ondergetekende fotograaf en/of cameraman tenzij deze rechtenvrij zijn verkregen. Indien u deze beelden gebruikt neem dan contact op met de ondergetekende voor het beeldgebruik. Vanuit NieuwsEmmen en/of FoxEye Press kunt u een factuur verwachten indien u de beelden van onze organisatie ongeoorloofd gebruikt. Indien u vindt dat beelden op onze website ongeoorloofd gebruikt zijn neem dan contact op met onze redactie.

Getoonde informatie

De redacties proberen zo zorgvuldig mogelijk hun informatie op locatie, via ooggetuigen en overheidsinstanties te vergaren. Mocht hier ondanks de zorgvuldigheid iets niet juist zijn dan verzoeken wij u de redactie hiervan op de hoogte te stellen. NieuwsEmmen kan ten nimmer aansprakelijk worden gesteld van informatie verkregen door derden.

Algemene Voorwaarden Versie 1.1